KM 19,8 PMK

KM 19,8 PMK
 
Cena: 2 100 € s DPH
 

 

 
 

 

 

 

                                                                          

                                                           Bio pelety           brikety               drevo                 uhlie

 

 

 

  

 

 

Výhody horáka:
 

  • Vysoká účinnosť 90,53 %
  • Možnosť spaľovania peliet a bio peliet ( slama, seno, piliny ... )
  • Jednoduchá montáž
  • Minimálna údržba
  • Možnosť riadenia výkonu
  • Vysoko ekologické spaľovanie
  • Automatické vyberanie popola

 

 

 

Horák je konštruovaný pre dokonalé a plne automatické spaľovanie drevných ako aj bio peliet. Samotná prevádzka horáka je plne automatická. Pomocou šnekového dopravníka sa odoberajú pelety zo zásobníka, ktorý  je umiestnený na ľavej strane kotla. Horák a zásobník tvoria jeden celok, ktorý sa zasúva do spodných dvierok kotla, čo je zárukou jednoduchej montáže. Ku komfortu obsluhy prispieva prehľadná aj jednoducho ovládateľná riadiaca jednotka vybavená LCD displejom s možnosťou prepojenia na izbový termostat, ako aj automatické od popolňovanie horáka.

 

Výsledky merania teplovodného kotla „KM-19,8 PMK“ pri menovitom výkone

 

Palivo    Peletky      
Výhrevnosť paliva 16420[kJ/kg]
Spotreba paliva 4,38[kg/h]
Priemerný tepelný výkon 20[kW]
Priemerná účinnosť vztiahnutá na výhrevnosť paliva 90,53[%]
Priem. Koncentrácia O2 15,52[%]
Priem. koncentrácia CO2 5,04[%]
Priem. koncentrácia CO prepočítaná na 10% O2, t = 0 °C , p = 1013 mbar 583[mg.m-3]
Priem. koncentrácia NOx prepočítaná na 10% O2, t = 0 °C , p = 1013 mbar 272[mg.m-3]
Priem. koncentrácia OGC prepočítaná na 10% O2, t = 0 °C , p = 1013 mbar 29[mg.m-3]
Priem. koncentrácia prachu v spalinách prepočítaná na t = 0 °C, p = 1013 mbar 38[mg.m-3]
Priemerná teplota spalín 174[°C]
Priemerný ťah komína 18[Pa]

 

Návod na použitie vo formáte .pdf na stiahnutie


« Späť
 

Fotogaléria - KM 19,8 PMK